Λάστιχα για κάθε τύπο και μήκος λαστιχοβόλου!

17.50 23.30 
18.50 27.80 
21.60 26.00 
26.00 29.70