Λάστιχα με σπείρωμα περαστά ή βιδωτά, για κάθε τύπο λαστιχοβόλου!

17.50 23.30 
18.50 27.80 
21.60 26.00 
23.90 28.40 
25.90 31.80 
26.00 29.70 
33.90 37.40 
35.00 40.00